Saha ekip yöneticileri için en temel zorluklardan biri saha ekipleriyle karşılıklı güvene dayanan bir iletişim kültürü oluşturmaktır.
Sürekli sahada olan teknik servis, satış, FMCG ekiplerinizin, lokasyon itibarıyla nerede olduğunu bilmek ekip yöneticisinin ilk sorumluluklarından birisidir. Bu sorumluluğu, ekibinizin her bir üyesine yayabilmeniz adına bazı ipuçlarını sizin için derledik:

İletişim
Bugün dünyanın uzlaştığı konulardan biri, iletişimin her hususta anahtar görevi gördüğü. İletişimi doğru kurmadığınız takdirde, bir saha ekibinin varlığından bahsedilemeyeceği gibi; işlerin doğru aktarılması ve yürütülmesi de mümkün olmayacaktır. Saha ekip yöneticileri ile ekipler arasındaki güven ilişkisinin gelişmesi için iletişim şekilleri: birebir, şirket seviyesinde ve takım içi iletişim olarak belirlenir.
Bire bir iletişim; saha ekibi üyelerinin, yöneticileri ile belirli bir frekansta düzenli olarak iletişim kurmalarını öngörür. Bu geri beslemeler sayesinde hem ekip yöneticisi hem ekip üyeleri birbirlerini tanıma, anlama ve gündeme hâkim kalma şansını bulur.
Şirket seviyesinde iletişim, satış ekiplerinin, sahadaki çalışmalarının şirket seviyesindeki işleyişi nasıl etkilediğini, kendi rollerini ve amaçlarını daha net kavramalarına yardımcı olur.
Takım içi iletişim; ekip üyeleri arasındaki bağın kuvvetlenmesi ve fiziksel olarak birbirinden uzak noktalarda çalışsalar da tüm çalışanların aynı sorunlarla günlük olarak baş ettiğini görmeleri açısından önemlidir.

Güven
Yöneticinin güveni; saha ekip yöneticileri, ekip üyelerinin sahadaki tüm aktivitelerini planlamak ve bu planın sahada kusursuz işlediğinden emin olmak zorundadır.
Ekip üyelerinin güveni; yöneticileri ile iletişim eksikliği, raporlama eksikliği gibi konulardan doğacak sorunlardan endişelenmelerini engelleyecek seviyede tutulmalıdır. Ekip üyeleri tüm aktivitelerinin raporlandığından, saha çalışmalarının yöneticilerinin kontrolü altında gerçekleştiğinden emin olarak çalışmalıdır.
Takım üyeleri arasındaki güven; ekip içi iletişimin güven içermesi, ekibin birbirini desteklemesi, aynı amaç etrafında birleşerek çalışması için önemlidir. Bilinmelidir ki, bir topluluk, en zayıf üyesi kadar güçlüdür.

Güçlendirme
Saha ekibi yöneticileri ve saha ekibini güçlendirmenin temelinde iletişim ve güveni sağlamaktan geçtiği aşikâr; ancak saha ekibinize doğru donanım sağlayarak çalışma sisteminizi ve ekibinizi güçlendirmeniz mümkün.
Gününün neredeyse tamamını sahada geçiren ekibinizin bir iş gününü planlamak, lokasyon bazlı olarak takip edebilmek, anlık iletişim sağlamak ve düzenli raporlama için mutlaka saha operasyonlarınızın kalitesini ve işleyişini değiştirecek çalışmaları başlatmalısınız.
Bu ipuçları, yönetici ve ekipler seviyesinde saha operasyonlarınızın gelişmesine, işte verimliliğin armasına ve sahada sorumluluğun artmasına yardımcı olacak basit ve etkili yöntemler içinde ilk sıradadır.